Hem - Fakta - Ljusteknik – Halogen

Ljusteknik – Halogen

Halogen

Genom tillförsel av elektrisk energi fås volframglödtråden att glöda. Detta gör att metall avdunstar från glödtråden. Då glödlampan fylls med halogen (jod eller brom) ökar glöd-trådens temperatur tills den ligger i närheten av smältpunkten för volfram (ca 3 400 °C).
Detta ger det höga ljusflödet.

De förångade volframpartiklarna binder sig omedelbart med fyllnadsgasen i närhet av den varma kolvväggen och blir till en gas (volframhalogenid) som släpper igenom ljus. När gasen kommer tillbaka till glödtråden upplöses den på grund av den höga glödtrådstemperaturen och bildar ett jämnt skikt av volfram.

För att kretsloppet ska kunna upphöra måste lampkolvens yttertemperatur uppgå till 300 °C. Kolven som består av kvartsglas måste därför sluta tätt om glödtråden. Ytterligare en fördel är att man kan arbeta med ett högre fyllnadstryck och därmed motverka upplösningen av volframpartiklarna. Även gassammansättningen i kolven påverkar ljusutbytet. Genom att tillföra små mängder av ädelgaser, t.ex. xenon, kan värmeavledningen från glödtråden minskas.

Halogenglödlampor 12V:
H1, H2, H3, H4, H7, H8, H9, H11, H13, HB3, HB4, 9145, HB5, R2

Halogenglödlampor 24V:
H1, H2, H3, H4, H7, H11, R2


Information hämtad från Hella

Kolla även

Faktadiagram för våra tester

I vår strävan att göra våra tester mer överskådliga så börjar vi nu att lägga …