Hem - Lagar - Rätt fordonsbelysning

Rätt fordonsbelysning

Ett fordon får endast visa vitt eller gult ljus framåt. Ett fordon ska ha rött ljus bakåt.
Vitt ljus får avges bakåt endast vid backning eller vid arbete som kräver sådan belysning.

Dagsljus
Halvljus Varselljus Dimljus
I dagsljus ska du använda halvljus, men du får även använda annat ljus. Halvljus och annat ljus får inte användas samtidigt. Annat ljus är ljus som avges från varsellykta, dimljusstrålkastare eller spänningsreducerad halvljusstrålkastare.

Gryning, skymning eller mörker
Halvljus Helljus
I gryning, skymning eller mörker ska du använda helljus eller halvljus. Om du använder helljus ska du blända av när avståndet till framförvarande eller mötande fordon är sådant att föraren kan bli bländad. Annat ljus får inte användas.

Gryning, skymning eller mörker
Parkeringsljus
När du stannar eller parkerar på en väg i gryning, skymning eller mörker ska parkeringsljuset vara tänt. På en tvåhjulig cykel, moped eller motorcykel som stannats eller parkerats längs vägens yttersta kant behöver inte parkeringsljus vara tänt.

Vägbelysning
Halvljus
På vägar med tillfredsställande belysning ska du använda halvljus. Det räcker inte med parkeringsljus eller annat ljus. När du parkerar på en väg med tillfredsställande belysning behöver parkeringsljuset inte vara tänt.

Dimma eller kraftig nederbörd
Halvljus Dimljus Helljus Dimbakljus
I dimma eller kraftig nederbörd ska du använda halvljus eller dimljus, dock inte tillsammans. I gryning, skymning eller mörker kan helljus också användas men det försämrar ofta sikten. Du får använda dimBAKljus om sikten är kraftigt nedsatt, men inte så att bakomvarande förare bländas.

Alla förhållanden
Blinkande ljus
Det finns sju sorters blinkande ljus som får användas på fordon.
1. Baklykta på cykel
2. Körriktningsvisare
3. Varningsblinker
4. Varningslykta
5. Larmanordning
6. Stopptecken
7. Nödstoppssignal
Annat blinkande ljus får inte användas.

Baklykta på cykel ska visa rött fast eller blinkande  ljus. Om baklyktan har blinkande ljus ska blinkfrekvensen vara minst 200 blinkningar per minut.

Körriktningsvisaren används när du ska starta från vägkant, vända, svänga, byta körfält eller på annat sätt ändra fordonets placering i sidled. Du ska ge tecken i god tid!

Varningsblinker får du använda när ditt fordon har blivit stående på vägen på grund av motorfel, en olyckshändelse eller liknande, på en sådan plats att det kan utgöra fara. Utanför tättbebyggt område måste du normalt också sätta ut varningstriangel.

Varningslykta med orangegult ljus, används på t.ex. fordon i väghållningsarbete. När du ser ett fordon med en tänd varningslykta ska du sakta in och vara beredd att stanna.

På utryckningsfordon används en larmanordning som består av ljudsignal och blått blinkande eller roterande ljus. Du ska lämna fri väg när ett utryckningsfordon ger signal med larmanordning!

Stopptecken som används av polisen är framåtriktade lyktor med växelvis blinkande blått och rött ljus. Om du ser ett fordon bakom dig som visar denna signal så ska du köra in till vägkanten och stanna framför polisfordonet.

Nödstoppssignal aktiveras automatiskt vid kraftig inbromsning. Det är blinkande bromsljus eller varningsblinkers som används. Denna funktion finns på vissa bilar och aktiveras när hastigheten före inbromsning är 50 km/tim eller högre.

Källa: Transportstyrelsen